Satakorkea

Satakunnassa toimii neljä korkeakoulua: Diakonia-ammattikorkeakoulu, Porin yliopistokeskus, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos, Rauma.

Korkeakoulut tarjoavat sekä tutkintokoulutusta että osaamista täydentäviä opintoja. Opiskelijoita on yhteensä noin 10 000.

Satakorkean tutkimus ja kehittäminen

Satakunnan korkeakoululaitos palvelee maakunnan yrityksiä ja yhteisöjä. Vuosittain käynnistyy kymmeniä yhteistyöprojekteja, joissa korkeakoulujen osaaminen ja yrityksien tarpeet kohtaavat.

Tutkimus ja kehittämistoiminta sekä opetus liittyvät kaikissa korkeakouluissa vahvasti toisiinsa. Yliopistojen painopiste on tieteellisessä perustutkimuksessa ja ammattikorkeakoulujen painopiste yritysten ja yhteisöjen kehittämistoiminnassa. Yhteistyöprojektien toteutuksessa on usein mukana myös opiskelijoita. Lisäksi osa tutkinto-opiskelijoista tekee lopputyönsä toimeksiantona yritykselle tai yhteisölle.

Tutkimusetiikka

Satakunnan korkeakoulut ovat sitoutuneet noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimia ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausten käsittelemisestä sekä ihmistieteisiin luettavan tutkimuksen eettistä ennakkoarviointia koskevia ohjeita.

Satakorkean johtoryhmä

• Tarmo Lipping, Porin yliopistokeskus
• Sanna Wesanko, Diakonia-ammattikorkeakoulu
• Harri Hakovirta, Satasairaala
• Jaana Lepistö, Turun yliopisto, Rauman yksikkö, Opettajankoulutuslaitos
• Kirsi Liikamaa, Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö
• Atte Moisander, ylioppilasyhdistys Pointer ry
• Jari Multisilta, Satakunnan ammattikorkeakoulu
• Cimmo Nurmi, Satakunnan ammattikorkeakoulu
• Nita Vallimäki, opiskelijakunta SAMMAKKO
• Timo Vesiluoma, Satakuntaliitto
• Minna Kosunen, opiskelijakunta O´Diako

Varajäsenet
• Katja Helander, Diakonia-ammattikorkeakoulu
• Lauri Kemppinen, Turun yliopisto, Rauman yksikkö, Opettajankoulutuslaitos
• Katja Laitinen, Satakuntaliitto
• Laura Pullinen, opiskelijakunta SAMMAKKO
• Joona Rosted, opiskelijakunta O´Diako
• Jaana Tähtinen, Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö

Satakorkea – Energistä korkeakouluyhteistyötä