Diakonia-ammattikorkeakoulu | Porin yliopistokeskus | Satakunnan ammattikorkeakoulu | Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos, Rauma

FacebookFacebook TwitterTwitter

Yrittäjyysopinnot Satakunnan korkeakouluissa

Korkeakouluyrittäjyys Satakunnan korkeakoululaitoksessa

Korkeakoululaitoksen strategian yksi painopistealue on yrittäjyys.
Yrittäjyyden edistämiseksi tehtävä työ ja yrittäjyyskasvatus näkyvät Satakunnan korkeakoululaitoksessa koulutuksessa, tutkimus, kehitys ja innovaatiotoiminnassa sekä aluevaikutuksessa.

 

Yrittäjyysopintojen ja -kasvatuksen kautta Satakunnan korkeakoulut pyrkivät kannustamaan ja kasvattamaan opiskelijoitaan yrittäjyyteen. Jokainen toimija kehittää omaan koulutusosaamiseensa liittyvää yrittäjyysopetusta, jotka yhdessä muodostavat yhden koko korkeakouluverkoston kattavan, yrittäjyyden edistämiseen liittyvän opintokokonaisuuden.

Korkeakoulut edistävät mikro- ja kasvuyritysten ja korkeakoululaitoksen välistä yhteistyötä. Tavoitteena on verkostoitua satakuntalaisten yritysten kanssa, vahvistaa liiketoimintaa ja tutkia yrittäjyyden aluevaikutuksia.

Kaikilla yksiköillä on tarjolla tällä hetkellä yrittäjyysopintoja joista osa on ”Joustavien opintomahdollisuuksien” piirissä. Joustavissa opintomahdollisuuksissa opiskelija voi valita opintoja SataJOO-tarjonnasta. Jokainen toimija kehittää omaan koulutusalaosaamiseensa liittyvää yrittäjyysopetusta keskinäisessä yhteistyössä. TyOKL:ssa on lukuvuonna 2009-2010 aloitettu kaikille opiskelijoille pakollinen yrittäjyyden/yrittäjyyskasvatuksen opintojakso, jolla valmistuneiden opettajien kautta välitetään yrittäjyysasennetta peruskouluun.

Yrittäjyyskasvatusta toteutetaan kaikissa Satakunnan korkeakoululaitoksen yksiköissä ja se näkyy erityisesti opinnoissa, joissa on yhteistyötä yritysten ja yhteisöjen kanssa. Yrittäjyyskasvatus johtaa myös todellisten yritysten perustamiseen.

Satakunnan korkeakoululaitoksessa on tuotettu hyvin monipuolisesti yrittäjyyttä käsitteleviä julkaisuja. Julkaisujen aihepiireissä on hyvin vahva casestudy liittyen alueellisiin strategioihin, kilpailukykyyn, sosiaalisiin verkostoihin, innovaatioprosesseihin sekä aluevaikuttavuuden tuloksiin.

 

Satakunnan Korkeakoululaitoksessa on tehty yhteisten kansallisten ja kansainvälisten tutkimus- ja kehittämisalueiden analyysiä ja valintaa, jonka pohjalta tavoitteena on löytää yhteisiä TKI-hankkeita ja tuottaa niihin liittyviä opintonäytteitä, tutkimustöitä ja julkaisuja. Tutkimuksellista toimintaympäristöä tukevat muun muassa innovaatioapparaatti, innovaatiolaboratorio, Satakunnan perheyrittäjyysverkosto, yrityskiihdyttämö, yrittäjyyden professuuri ja YES-keskus, jotka ovat pääosin julkisrahoitteisia pitkäkestoisia hankkeita.

Aluevaikutusta toteutetaan korkeakouluosaamiseen perustuvien mikro- ja kasvuyritysten sekä korkeakoululaitoksen välillä yhteistyössä muiden kumppanien kanssa.
Tavoitteena on uusien yritysten synnyttäminen, yritysten liiketoiminnan vahvistaminen ja innovaatioprosessien hyödyntäminen kilpailukyvyn vahvistamisessa. Satakunnan korkeakoululaitos järjestää yrittäjyyden seminaareja vahvistamaan korkeakoululaitoksen yrittäjyyden tunnettuutta ja levittämään tuloksia


Korkeakouluosaamiseen perustuva yrittäjyys

Satakunnan korkeakoululaitoksen yrittäjyysryhmä katsoo, että Satakunnan tulevaisuus nojautuu vahvasti korkeakouluosaamiseen perustuvaan yrittäjyyteen ja tästä johtuen ryhmä on laatinut yrittäjyysstrategian.


Linkkejä yhteistyökumppaneiden sivuille 

Satakunnan Yrittäjät
Enter
Prizztech
Pskk
Rauman Kauppakamari
Satakunnan Kauppakamari
Satakunnan ELY-keskus


Satakunnan korkeakoulujen yrittäjyysopintokokonaisuudet:

 

Porin yliopistokeskuksen yrittäjyysopinnot
Satakunnan ammattikorkeakoulun yrityskiihdyttämöopinnot