Diakonia-ammattikorkeakoulu | Porin yliopistokeskus | Satakunnan ammattikorkeakoulu | Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos, Rauma

FacebookFacebook TwitterTwitter

Yliopistokoulutus Satakunnassa

Porin yliopistokeskuksessa voi opiskella diplomi-insinööriksi (DI), kauppatieteiden kandidaatiksi (KTK) ja maisteriksi (KTM), humanististen tieteiden kandidaatiksi (HuK) ja filosofian maisteriksi (FM), yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi (YTK) ja maisteriksi (YTM) sekä taiteen maisteriksi (TaM).

Porin yliopistokeskus tarjoaa opiskelijoilleen monipuoliset mahdollisuudet monitieteiseen opiskeluun ns. ristiinopiskelun avulla. Ristiinopiskelu tarkoittaa sitä, että opiskelijat voivat sisällyttää tutkintoonsa soveltuvin osin opintojaksoja tai kokonaisen sivuaineen yliopistokeskuksen viiden eri yliopistoyksikön opetustarjonnasta.

Porissa voi opiskella myös yrittäjyyttä ja suorittaa jatko-opintoina lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon.Opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikössä
voi opiskella kasvatustiedettä (varhaiskasvatus), käsityön aineenopettajaksi sekä lastentarhan- ja luokanopettajaksi.

Lue lisää koulutuksesta.