Diakonia-ammattikorkeakoulu | Porin yliopistokeskus | Satakunnan ammattikorkeakoulu | Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos, Rauma

FacebookFacebook TwitterTwitter

Ylemmät AMK-tutkinnot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot (Master’s Degrees) ovat perustutkinnon jälkeen suoritettavia tutkintoja, jotka antavat julkisiin virkoihin ja tehtäviin saman kelpoisuuden kuin esim. yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Koulutukseen voi hakea AMK-perustutkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittanut, jolla on vähintään kolmen vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen. Opinnot kestävät työn ohessa opiskellen noin kaksi ja puoli vuotta. Ne rakentuvat lähiopetuksesta, etätöistä ja verkko-opiskelusta. Opiskelija laatii oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa otetaan huomioon urakehitystavoitteet.

Diakonia-ammattikorkeakoulun Porin toimipaikassa on tarjolla sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK -tutkinto, terveyden edistämisen koulutusohjelmassa, 90 op (yhteistyö SAMKin kanssa) - katso tarkemmin DIAKin hakusivuilta

Satakunnan ammattikorkeakoulussa ovat tarjolla seuraavat koulutusohjelmat. Huomaa, että kaikki koulutusohjelmat eivät ole haussa joka vuosi - katso tarkemmin SAMKin hakusivuilta.

  • Hyvinvointiteknologia (sosiaali- ja terveysala, tekniikka), Pori
  • Kuntoutus, Pori
  • Kuvataide, Kankaanpää
  • Merenkulun hallinto, Rauma
  • Rakentaminen, energia ja ympäristö, Pori
  • Sosiaaliala, Pori
  • Terveyden edistäminen, Pori
  • Vanhustyö, Pori
  • Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen, Pori