Diakonia-ammattikorkeakoulu | Porin yliopistokeskus | Satakunnan ammattikorkeakoulu | Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos, Rauma

FacebookFacebook TwitterTwitter

Satakunnan korkeakoulujen yhteystiedot

Satakunnan korkeakoululaitoksen muodostavat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Porin yliopistokeskus, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikkö.

Satakunnan korkeakoululaitoksen johtoryhmän sekä kehittämisryhmien yhteystiedot

Korkeakoulukohtaiset yhteystiedot löydät kunkin oppilaitoksen omilta www-sivuilta:

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak Pori)

Porin yliopistokeskus (UCPori)
- Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Taiteen laitoksen Porin yksikkö
- Tampereen teknillinen yliopisto, Porin laitos
- Tampereen yliopiston Porin yksikkö
- Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
- Turun yliopisto, Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus

Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) 

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö (OKL, Rauma)
Yliopistollista tutkimus- ja kehittämistyötä Satakunnassa tekevät myösMuut tutkimus- ja kehittämisyksiköt

Muita Satakunnassa tutkimus- ja kehittämistyötä tekeviä Satakorkean yhteistyökumppaneita ovat: