Diakonia-ammattikorkeakoulu | Porin yliopistokeskus | Satakunnan ammattikorkeakoulu | Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos, Rauma

FacebookFacebook TwitterTwitter

Tutkimustoiminta ammattikorkeakouluissa

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Tutkimuksen ja kehittämistoiminnan painopistealueita Diakonia-ammattikorkeakoulussa ovat

 • kirkon lapsi- ja nuorisotyön ja diakoniatyön kehittäminen
 • hyvinvointipalveluiden kehittäminen
 • kansalaisyhteiskunnan toiminta

Lisätietoa DIAKin t&k-toiminnasta




Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) painopistealueita ovat

Tulevaisuuden energia ja ympäristö

Energiajärjestelmät

 • Puhtaan energian tuotantoratkaisut
 • Energiatehokkaat ja älykkäät energiaverkot

Rakennettu ympäristö ja kestävä kehitys

 • Ympäristö ja esteettömyys
 • Osallistumisen käyttäjälähtöinen tutkimus

Älykkyyttä teollisuuteen ja palveluihin

Kustannustehokkuus ja tuottavuus

 • Konenäkö ja oppivat koneet
 • Tuotantoprosessit ja -ketjut

Palvelun laatu ja asiakastyytyväisyys

 • Tiedon älykäs jalostaminen
 • Ihmisen hyvinvointi


Lisätietoa SAMKin t&k-toiminnasta