Diakonia-ammattikorkeakoulu | Porin yliopistokeskus | Satakunnan ammattikorkeakoulu | Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos, Rauma

FacebookFacebook TwitterTwitter

Tutkimusetiikka

Tutkimusetiikka ja tutkimuksen hyvien käytäntöjen edistäminen Satakunnassa

Satakunnan korkeakoululaitoksen johtoryhmä on asettanut Satakunnan korkeakoululaitokselle yhteisen Ihmistieteiden tutkimuseettisen toimikunnan 22.6.2010.

Satakunnan korkeakoulut ovat sitoutuneet noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimia ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausten käsittelemisestä sekä ihmistieteisiin luettavan tutkimuksen eettistä ennakkoarviointia koskevia ohjeita.
Satakorkean eettinen toimikunta
Lausuntojen pyytäminen ja aikataulut