Diakonia-ammattikorkeakoulu | Porin yliopistokeskus | Satakunnan ammattikorkeakoulu | Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos, Rauma

FacebookFacebook TwitterTwitter

Tutkimus ja kehittäminen

 

Satakunnan korkeakoululaitos palvelee maakunnan yrityksiä ja yhteisöjä. Vuosittain käynnistyy kymmeniä yhteistyöprojekteja, joissa korkeakoulujen osaaminen ja yrityksien tarpeet kohtaavat.

Tutkimus ja kehittämistoiminta sekä opetus liittyvät kaikissa korkeakouluissa vahvasti toisiinsa. Yliopistojen painopiste on tieteellisessä perustutkimuksessa ja ammattikorkeakoulujen painopiste yritysten ja yhteisöjen kehittämistoiminnassa. Yhteistyöprojektien toteutuksessa on usein mukana myös opiskelijoita. Lisäksi osa tutkinto-opiskelijoista tekee lopputyönsä toimeksiantona yritykselle tai yhteisölle. 

Satakunnasta Horisonttiin -seminaarin aineisto 

SAMKissa järjestettiin  30.1.2014 klo 13.00 eurooppalaisista rahoitusohjelmista kiinnostuneille henkilöille seminaari.

Seminaarin pääpaino oli uudella 7-vuotisella Horizon 2020-ohjelmalla, mutta myös muita
rahoitusjärjestelmiä käsiteltiin.