Diakonia-ammattikorkeakoulu | Porin yliopistokeskus | Satakunnan ammattikorkeakoulu | Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos, Rauma

FacebookFacebook TwitterTwitter

Tutkimus ja kehittäminen

Satakunnan korkeakoululaitos palvelee maakunnan yrityksiä ja yhteisöjä. Vuosittain käynnistyy kymmeniä yhteistyöprojekteja, joissa korkeakoulujen osaaminen ja yrityksien tarpeet kohtaavat.

Tutkimus ja kehittämistoiminta sekä opetus liittyvät kaikissa korkeakouluissa vahvasti toisiinsa. Yliopistojen painopiste on tieteellisessä perustutkimuksessa ja ammattikorkeakoulujen painopiste yritysten ja yhteisöjen kehittämistoiminnassa. Yhteistyöprojektien toteutuksessa on usein mukana myös opiskelijoita. Lisäksi osa tutkinto-opiskelijoista tekee lopputyönsä toimeksiantona yritykselle tai yhteisölle.