Diakonia-ammattikorkeakoulu | Porin yliopistokeskus | Satakunnan ammattikorkeakoulu | Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos, Rauma

FacebookFacebook TwitterTwitter

Satakorkean tekniikan alan kehittämisryhmä

Tekniikan työryhmän tehtävänä on koordinoida korkeakoulujenvälistä opetus- ja tutkimusyhteistyötä tekniikan alalla. Ryhmän toiminnassa keskitytään seuraaviin asioihin:

Opetusyhteistyö
Työryhmässä kartoitetaan opintojaksoja ja -kokonaisuuksia, joita voidaan tarjota yli oppilaitosrajojen. Tällaiset opintojaksot laajentavat eri korkeakoulujen tarjontaa sekä mahdollistavat opetusresurssien tehokkaamman suuntaamisen.

Tutkimusyhteistyö
Työryhmässä keskustellaan yhteisistä tutkimusteemoista, suunnitellaan yhteisiä tutkimushankkeita sekä kartoitetaan tutkimusinfrastruktuurin yhteiskäytön mahdollisuuksia.

Lisäksi tekniikan työryhmä järjestää tilaisuuksia, joissa eri korkeakoulujen tekniikan alan tutkijat ja opettajat tutustuvat toistensa työhön ja jakavat kokemuksiaan.


Lisätiedot:
Kehittämisryhmän puheenjohtaja
Tarmo Lipping
puh. 040 826 2860
tarmo.lipping@tut.fi