Diakonia-ammattikorkeakoulu | Porin yliopistokeskus | Satakunnan ammattikorkeakoulu | Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos, Rauma

FacebookFacebook TwitterTwitter

Satakorkean strategia

Tehtävä ja toiminta-ajatus

Satakorkea mahdollistaa voimavaransa yhdistämällä alueelle sellaisen osaamisen ja sellaiset palvelut, joita yksittäisen korkeakoulun ei ole mahdollista tarjota. Voimien tarkoituksenmukaisella yhdistämisellä varmistetaan myös monipuolisen korkeakoulutuksen ja korkeatasoisen osaamisen pysyvyyttä alueella. Satakorkea tukee osaamisellaan maakunnallisten tavoitteiden toteutumista.

Visio

Satakorkea on alueen korkeakouluista muodostuva kansallisilla ja kansainvälisillä kumppanuuksilla vahvistettu saumattomasti toimiva ja omaleimainen osaamisverkosto. Satakunnan korkeakoululaitos on valtakunnallisesti tunnettu opiskelijahyvinvoinnin edistäjä.

Arvot ja toimintaperiaatteet

Satakorkea
  • toimii yhteistoiminnallisesti ja verkostoituneesti
  • toimii kulttuurisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla
  • kunnioittaa kumppaneiden osaamista ja osaa hyödyntää sitä yhteistyössä.
Yhteistyön painopistelueet 2013-2015

  • Opiskelijoiden hyvinvointi
  • Yhteiskampus
  • Mobiili oppiminen ja työnteko
  • Markkinointi ja viestintä