Diakonia-ammattikorkeakoulu | Porin yliopistokeskus | Satakunnan ammattikorkeakoulu | Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos, Rauma

FacebookFacebook TwitterTwitter

Satakunnan korkeakoulujen ihmistieteiden eettinen toimikunta

Toimikunnan toimikausi on kolme vuotta ja jäsenet nimittää Satakunnan korkeakoululaitoksen johtoryhmä. Jäsenet:

  • Anne Kärki (SAMK), puheenjohtaja
  • Hannu Piiroinen (DIAK) 
  • Lauri Kemppinen (Turun yliopisto)
  • Riikka Korkiamäki  (Porin yliopistokeskus)
  • Teija Koskela (Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö)

Milloin tarvitaan eettisen toimikunnan lausunto?

Lausuntojen pyytäminen ja aikataulut, puheenjohtajan yhteystiedotToimikunnan puheenjohtajalle voi lähettää tiedusteluja toimikunnan työskentelystä ja tutkimuksien mahdollisesta ennakkoarvioinnin tarpeesta. Ensin on kuitenkin hyvä tutustua näiden sivujen sisältöön, niihin on koottua viimeisin aiheeseen liittyvä tieto.

Toimikunta on kokoontunut syksyllä 2010 kolme kertaa ja toimikunnan puheenjohtaja osallistui Tutkimuseettisen neuvottelukunnan koulutukseen aiheesta. Työkokouksissa luotiin Satakuntaan eettisen ennakkoarvioinnin malli, sovittiin yhteisistä periaatteista sekä laadittiin toimikunnan tehtävä kuvaus Satakunnan korkeakoululaitoksen johtoryhmälle hyväksyttäväksi.