Diakonia-ammattikorkeakoulu | Porin yliopistokeskus | Satakunnan ammattikorkeakoulu | Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos, Rauma

FacebookFacebook TwitterTwitter

Kieli- ja viestintäopinnot

 

Satakunnan korkeakoululaitos tarjoaa monipuolista eri ammattialoille suunnattua kieli- ja viestintäkoulutusta:

  • tutkinto-opintojen osana
  • väyläopintoina avoimessa yliopistossa
  • räätälöitynä koulutuksena yritysten tarpeisiin
  • kaikille kielistä ja viestinnästä kiinnostuneille.

Tämä sivusto antaa tietoa kieli- ja viestintäopinnoista Satakunnan alueen ammattikorkeakoulujen ja yliopistokeskuksen eri yksiköissä.

Lisätietoja kielitarjonnasta saat kielihausta.Ajankohtaista

 

Introduction to Finland and the Finnish Language, 3 cr

Organizer: Satakunta University of Applied Sciences (SAMK), The Faculty of Social Sciences and Health Care

Contents: Finnish culture and identity, Finnish practiced in everyday situations, basic grammar, participation in Orientation and Get-together event.

Timing: The course takes place two times a year: period 1, period 2 (autumn semester) period 3, period 4 (spring semester). Maximum 22 participants.

Contact person: pia.lahdenmaa@samk.fiKielitaitovaatimukset ja muu opintotarjonta

Ammattikorkeakoulu- ja yliopistotutkintoja koskevat lait ja asetukset säätelevät korkea-asteen tutkintoihin vaadittavaa kielitaitoa.

Kohdennetumpia määrityksiä löytyy alakohtaisia tutkintoja säätelevistä asetuksista ja oppilaitoskohtaisista tutkintosäännöistä. Oppilaitosten sisällä kielitaitovaatimukset saattavat vaihdella laitoksittain ja tiedekunnittain.

Tutustu tarkemmin Porin yliopistokeskuksen kieltenopetukseen.

Ammattikorkeakoulujen kieltenopetuksen tarjonnasta on lisätietoa ammattikorkeakoulujen sivuilta, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Kieltenopiskelusta harrastusmielessä kiinnostuneet tai täydennyskoulutusta kaipaavat henkilöt sekä yritysten edustajat voivat tutustua myös avoimen ammattikorkeakoulun, avoimen yliopiston ja täydennyskoulutuksen tarjontaan. Avoimen yliopiston sivulta löydät linkin avoimen yliopiston kielitarjontaan.

Avoin yliopisto ja avoin ammattikorkeakoulu