Diakonia-ammattikorkeakoulu | Porin yliopistokeskus | Satakunnan ammattikorkeakoulu | Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos, Rauma

FacebookFacebook TwitterTwitter

Satakorkean neuvottelukunta

Neuvottelukunnan tehtävät ovat

1. Edistää Satakunnan korkeakoululaitoksen yleistavoitteiden toteuttamista
2. Edistää Satakunnan korkeakoululaitoksen ja sen tärkeimpien sidosryhmien yhteistyötä ja vuorovaikutusta
3. Osallistua Satakunnan korkeakoululaitoksen yhteenliittymän kehittämiseen.

Neuvottelukuntaan kuuluvat seuraavien tahojen edustajat:

 • Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus Oy
 • Prizztech Oy
 • Rauman kauppakamari
 • Satafood Kehittämisyhdistys ry
 • Satakunnan kauppakamari
 • Satakunnan yrittäjät
 • Satakuntaliitto
 • Harjavallan kaupunki
 • Huittisten kaupunki
 • Kankaanpään kaupunki
 • Porin kaupunki
 • Rauman kaupunki
 • Satakunnan sairaanhoitopiiri
 • Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • Länsi-Suomen kesäyliopisto
 • Porin yliopistokeskus
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Aalto-yliopisto, Taiteen laitoksen Porin yksikkö 
 • Tampereen teknillinen yliopisto, Porin laitos
 • Tampereen yliopiston Porin yksikkö
 • Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
 • Turun yliopisto, Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus
 • Turun yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, rauma
 • Turun yliopisto, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus
 • Turun yliopisto: Lääketieteellinen tiedekunta

Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudekseen, joka on neljä vuotta. Neuvottelukunnan ensimmäinen toimikausi oli 2008–2012.
Tämän sivun ylläpidosta vastaa Satakorkean johtoryhmän sihteeri