Diakonia-ammattikorkeakoulu | Porin yliopistokeskus | Satakunnan ammattikorkeakoulu | Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos, Rauma

FacebookFacebook TwitterTwitter

Satakorkean markkinointiviestintäryhmä

 

Satakunnan korkeakoulujen markkinointiviestintäryhmä koordinoi korkeakoulujen yhteistä markkinointia ja viestintää. Ryhmä vie Satakorkean strategisia tavoitteita eteenpäin mm. seuraavilla toimenpiteillä:

Sidosryhmäyhteistyön kehittäminen

Ryhmä keskittyy jatkossa entistä enemmän sidosryhmäyhteistyön kehittämiseen Satakunnassa. Tavoitteena on, että kunnat ja elinkeinoelämä tuntevat korkeakoululaitoksen TKI- ja koulutustarjonnan ja tietävät keneen ottaa yhteyttä.

Sisäinen viestintä opiskelijoille ja henkilökunnalle

Sisäisen viestinnän tavoitteena on tehdä tunnetuksi Satakorkean tavoitteita, yhteisten työryhmien toimintaa, yhteistä SataJOO-kurssitarjontaa ja yhteisiä tapahtumia. Keskeisenä työvälineenä on satakorkea.fi-sivusto.

Opiskelijarekrytointi

Opiskelijarekrytoinnissa keskeinen tavoite on markkinoida maakunnan monipuolista korkeakoulutarjontaa erityisesti satakuntalaisnuorille mm. abi-infojen avulla.

Markkinointiviestintäryhmässä ovat edustettuna korkeakoulut.