Diakonia-ammattikorkeakoulu | Porin yliopistokeskus | Satakunnan ammattikorkeakoulu | Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos, Rauma

FacebookFacebook TwitterTwitter

Korkeakoulujen yhteistyö Satakunnassa

Satakunnan korkeakoululaitos (Satakorkea) mahdollistaa voimavaransa yhdistämällä alueelle sellaisen osaamisen ja sellaiset  palvelut,  joita  yksittäisen  korkeakoulun  ei  ole  mahdollista  tarjota.  Voimien tarkoituksenmukaisella yhdistämisellä varmistetaan myös monipuolisen korkeakoulutuksen ja korkeatasoisen osaamisen pysyvyyttä alueella. Satakorkea tukee osaamisellaan maakunnallisten tavoitteiden toteutumista.

Yhteistyön johtamisesta vastaa korkeakoululaitoksen johtoryhmä. Satakorkean neuvottelukunta, johtoryhmä ja kehittämisryhmät tekevät yhdessä työtä Satakunnan korkeakoulustrategiassa mainittujen maakunnallisten korkeakoulutuksen yleistavoitteiden toteuttamiseksi.