Diakonia-ammattikorkeakoulu | Porin yliopistokeskus | Satakunnan ammattikorkeakoulu | Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos, Rauma

FacebookFacebook TwitterTwitter

Kielihaku

Kielihaku on väline, jolla löydät tietoa kieli- ja viestintäopinnoista eri yksiköissä. Se helpottaa opintojaksojen vertailua, auttaa aikataulusuunnittelussa ja antaa kokonaiskuvan kieli- ja viestintäopinnoista.

Satakunnan korkeakouluissa opiskelevilla on mahdollisuus suorittaa kieli- ja viestintäopintoja missä tahansa muussa korkeakoulussa tai yliopistossa, joka kuuluu Satakunnan korkeakoululaitoksen sisäisten sopimusten piiriin. Ennen hakeutumistaan toisen yksikön opintojaksolle opiskelijan on varmistettava hyväksilukeminen tutkintoon omasta korkeakoulusta.

Kielen valittuasi voit tarkentaa hakua eri kriteereillä. Voit jättää kenttiä tyhjiksi, jolloin hakutulos on suurempi. Tarkempaa tietoa hakuperusteista haun alapuolella.