Diakonia-ammattikorkeakoulu | Porin yliopistokeskus | Satakunnan ammattikorkeakoulu | Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos, Rauma

FacebookFacebook TwitterTwitter

Satakorkean kansainvälisyystyöryhmä

 

Satakunnan korkeakoulujen kansainvälisyystyö tukee korkeakoulujen kansainvälisen opetuksen kehittämistä sekä henkilökunnan kansainvälisen osaamisen edistämistä. Lisäksi ryhmä pyrkii parantamaan suomalaisten tutkinto-opiskelijoiden kotikansainvälistymisen mahdollisuuksia.

Kansainvälisen tutkinto- ja vaihto-opiskelun kehittäminen

Tavoitteena on tiivistää yhteistyötä korkeakoulujen välillä kansainvälisille tutkinto- ja vaihto-opiskelijoille suunnatun opiskelutarjonnan hyödyntämisessä.

Ryhmä pyrkii tuomaan olemassa olevaa englanninkielistä opetustarjontaa SataJOO-väylän myötä kansainvälisten opiskelijoiden ulottuville sekä monipuolistamaan kansainvälisille opiskelijoille suunnattua suomen kielen ja kulttuurin opetusta. Tarkoituksena on tehdä Satakorkeasta kiinnostavampi kohde vaihto-opiskelun näkökulmasta.

Henkilökunnan kansainvälisen osaamisen kehittäminen

Satakunnan korkeakouluilla on erilaisia vahvuuksia sekä painopisteitä kansainvälisessä toiminnassaan. Tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta kansainvälisyyden eri osa-alueiden kanssa työskentelevien välillä, jotta olemassa olevaa osaamista voitaisiin tehokkaammin hyödyntää korkeakoulujen eduksi.

Konkreettisia yhteistyökohteita ovat mm. vaihto-opiskelun käytännön järjestelyt kuten kansainvälinen tutortoiminta sekä orientaatioviikko. Lisäksi työryhmä järjestää vuosittain kansainvälisen toiminnan kehittämispäivän, joka tarjoaa ajankohtaisia näkökulmia kansainvälistymiseen.

Lisätiedot:

Kansainvälisyystyöryhmän puheenjohtaja
Janne Santala
044 710 3012
janne.santala[at]samk.fi