Diakonia-ammattikorkeakoulu | Porin yliopistokeskus | Satakunnan ammattikorkeakoulu | Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos, Rauma

FacebookFacebook TwitterTwitter

Avoin korkeakouluopetus Satakunnassa

Avoimessa yliopistossa ja avoimessa ammattikorkeakoulussa voit suorittaa korkeakouluopintoja ja kehittää ammatillista osaamistasi.

Mikäli et löydä sopivaa avoimen yliopiston/ammattikorkeakoulun kurssia, voit jättää yhteydenottopyynnön ja kertoa millaista koulutusta haluaisit!


Opiskelu avoimessa yliopistossa

Avoin yliopisto-opetus on kaikille tarkoitettua yliopiston perusopetusta vastaavaa opetusta, johon voi osallistua iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Avointa yliopisto-opetusta tarjoavat lähes kaikki Suomen yliopistot itse ja yhteistyössä kesäyliopistojen, kansalais- ja työväenopistojen, kansanopistojen ja muiden aikuisoppilaitosten kanssa.

Avoimessa yliopistossa voi suorittaa yliopistotutkintoon sisältyviä opintoja, mutta ei varsinaista tutkintoa. Opiskelu avoimessa yliopistossa on sivutoimista ja maksullista. Opiskelija voi valita oman mielenkiintonsa ja tarpeensa mukaan perus- ja aineopintoja tai osallistua yksittäisille opintojaksoille. Suoritetut opinnot voi liittää osaksi tutkintoa, jos saa opiskeluoikeuden yliopistossa.

Porin yliopistokeskuksen avoimen yliopiston tarjonnasta ja ilmoittaumismenettelyistä saat lisätietoja yliopistojen omien sivujen kautta:

Sataovi.fi -sivustolle on koottu tietoa, neuvontaa ja ohjauspalveluita aikuisopiskeluun Satakunnassa.


Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa

 

Avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa mahdollisuuden ammattikorkeakoulun perustutkintoon kuuluvien opintojen opiskeluun ilman tutkinto-opiskelijan oikeutta. Opinnot ovat tavoitteiltaan ja vaatimuksiltaan samat kuin tutkintoon johtavassa koulutuksessa ja avoinna kaikille iästä ja koulutustaustasta riippumatta.

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen avulla voit kehittää ja syventää ammatillista osaamistasi tai opiskella etukäteen opintojaksoja myöhemmin suoritettavaa tutkintoa varten. Opintoja voi suorittaa tutkinto-opiskelijoiden mukana siten, että ne sopivat myös työssäkäyvien aikatauluun. Lisäksi tarjolla on kokonaan verkossa suoritettavia opintojaksoja. Suorittamasi opintojaksot voidaan hyväksilukea, jos jatkat opiskelua tutkinto-opiskelijana myöhemmin.

Avoin ammattikorkeakoulu -sivuilta saa lisätietoa kaikesta Suomessa järjestettävästä avoimesta ammattikorkeakouluopetuksesta.

Avoimen ammattikorkeakoulun opetustarjonta Satakunnassa: